Drupal

«Aspectes de la morfologia verbal del català antic en els Sermons de sant Vicent Ferrer»

2020

«Aspectes de la morfologia verbal del català antic en els Sermons de sant Vicent Ferrer»

Estudis Filològics i de Traducció, 1.1

p. 29-49