Drupal

«Cap a on va el català de la Franja? Alguns exemples de canvi lingüístic en curs»

2017

«Cap a on va el català de la Franja? Alguns exemples de canvi lingüístic en curs»

Giralt, Javier; Moret, Maite (ed.)

El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó

Zaragoza
Prensas Universitarias de Zaragoza
p. 51-86