Drupal

«Coarticulació i harmonia vocàlica en valencià septentrional»

2011

«Coarticulació i harmonia vocàlica en valencià septentrional»

Lloret, Maria-Rosa; Pons-Moll, Clàudia (ed.)

Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler. (Symposia Philologica, 21.)

Alacant
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
p. 243-273