Drupal

«Distància lingüística i classificació de varietats dialectals»

2000

«Distància lingüística i classificació de varietats dialectals»

Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 26

p. 11-26