Drupal

«El llegat de les donzelles: Reflexions sobre l’estructura del sistema vocàlic valencià»

2019

«El llegat de les donzelles: Reflexions sobre l’estructura del sistema vocàlic valencià»

Escartí, Vicent Josep (ed.) Nunc dimittis: Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando

València
Universitat de València
p. 277-294