Drupal

«El rotacisme de /d/ intervocàlica en alguerès. Interpretació i anàlisi quantitativa de la variació»

2013

«El rotacisme de /d/ intervocàlica en alguerès. Interpretació i anàlisi quantitativa de la variació»