Drupal

Els sons del català: un recurs web per a l'aprenentatge i la recerca en l'àmbit de la fonètica i la fonologia catalanes

2022

Els sons del català: un recurs web per a l'aprenentatge i la recerca en l'àmbit de la fonètica i la fonologia catalanes

TEISEL. Tecnologías para la investigación en segundas lenguas, 1,

1-15