Drupal

«Extensió de la marca /g/ i desaparició del sincretisme formal en els verbs de la segona conjugació del català»

2022

«Extensió de la marca /g/ i desaparició del sincretisme formal en els verbs de la segona conjugació del català»

Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, 12

p. 43-58