Drupal

«Tot va bé si acaba bé: aplecs consonàntics finals en la flexió nominal patrimonial algueresa»

2013

«Tot va bé si acaba bé: aplecs consonàntics finals en la flexió nominal patrimonial algueresa»

Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa

Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d’homenatge a Joaquim Viaplana. (Symposia Philologica, 24.)

Alacant
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
pàg. 63-88