Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus

Presentació general

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Conèixer i usar, oralment i per escrit, les llengües àrab i hebrea, com també escriure l'aramea i conèixer una tercera llengua, usant mètodes lingüístics i literaris, i noves tecnologies, amb la finalitat de formar professionals en un gran ventall d'especialitats.
Comprendre i analitzar críticament textos literaris fonamentals de les llengües estudiades.
Conèixer aspectes fonamentals de les cultures àrab, islàmica i jueva, com també les institucions principals, els fets històrics més destacats i línies de pensament significatives.
Valorar la rellevància de la cultura araboislàmica a l'Al-Andalus i jueva a Sefarad.
Conèixer les grans qüestions socials del nostre temps des de la diversitat i els valors de les cultures de l'Orient Pròxim, i reflexionar-hi críticament, amb la finalitat d'afavorir processos interculturals, l'extensió dels drets humans i els valors constitucionals i democràtics.

Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Centre: Facultat de Filologia