Capítols de llibres

  • Calders Artís, Tessa (2017), "Llançà", a La Costa Brava (Àlbum guia) Col·lecció la Talàia Clàssics 4, Calders Artís, Tessa, Edicions Sidillà, La Bisbal de l'Empordà, 316-330.