Personal docent i investigador

Director del Departament
Catedràtic de Lingüística Indoeuropea
93 402 10 48
Ignasi Xavier Adiego Lajara
Professora Titular de Filologia Llatina
93 403 57 02
Professora Titular de Filologia Llatina
93 402 04 76
Professor Titular de Filologia Llatina
93 403 56 00
Catedràtic de Filologia Llatina
93 403 55 97
Professora Titular de Filologia Llatina
93 402 04 79
Professora Titular de Filologia Llatina
93 403 55 98
Catedràtic de Filologia Llatina
93 402 04 78
Catedràtic de Filologia Llatina
93 403 56 01