De diuersis artibus de Teòfil: Edició, traducció al català i comentari

Autor: 
Segarrés Gisbert, Marta
Director: 
Dr. Pere J. Quetglas Nicolau
Any de finalització: 
2016