El desenvolupament del vocabulari tècnic feudal en els documents de l'arxiu comtal de Barcelona. estudi dels fons Aca, Cancelleria, Pergamis de Ramon Borrell, Berenguer Ramon I, Ramon Berenguer I, Ramon Berenguer II, Berenguer Ramon II I Ramon Berenguer

Autor: 
Lope Poch, Eva
Director: 
Pere J. Quetglas Nicolau
Any de finalització: 
2008