El lèxic d'origen germànic en el llatí medieval de Catalunya.

Autor: 
Jaime Moya, Joan Maria
Director: 
Dr. Pere J. Quetglas Nicolau - Dr: Lluís Calvo Calvo
Any de finalització: 
2015