El lèxic filològic en el Món Romà d'Època Medieval

Autor: 
Bernadó Ferrer, Gemma
Director: 
Javier Velaza Frías
Any de finalització: 
2013