Estudios sobre texto e imagen en mosaicos con contenido literario en el Imperio Romano (Africa Proconsularis e Hispania)

Autor: 
Redaelli, Sara
Director: 
Marc Mayer Olivé
Any de finalització: 
2013