"El lèxic dels oficis, càrrecs i funcions a la Catalunya altmedieval (segles IX-XII) a partir de la documentació llatina. Glossari i primers testimonis documentats"

Català
Autor: 
Prieto Espinosa, Carlos
Director: 
Mercè Puig Rodríguez-Escalona i Ana Gómez Rabal
Any de finalització: 
2014