L'especificitat de la llengua sarda en l'herència del lèxic llatí

Català
Autor: 
Gandarillas Cotero, Marc
Director: 
M.Reina Bastardas - Ignasi Xavier Adiego Lajara
Any de finalització: 
2011