"Origen i usos de l'escriptura al Sud peninsular preromà"

Català
Autor: 
Muñoz Cuadrillero, David
Director: 
Javier Velaza Frías
Any de finalització: 
2014