" Vers una prosopografia d'Euràsia Central (s. VIII aC. -IV dC.): estudis preliminars"

Català
Autor: 
Abelló Arco, Aaron
Director: 
Ignasi Xavier Adiego Lajara - Agustí Alemany
Any de finalització: 
2014