La terminologia tèxtil a la documentació llatina de la Catalunya Altomedieval

Author: 
Trias Ferri, Laura
Director: 
Pere J. Quetglas Nicolau
Year of completion: 
2012