Els hel.lenismes a la documentació llatina de la Catalunya alt-medieval (s. IX-XII)

English
Author: 
Punsola Munarriz, Marta
Director: 
Mercè Puig Rodríguez-Escalona-Ana Gómez Rabal
Year of completion: 
2013