Altres Filologies

A la Facultat de Filologia s'imparteixen diferents ensenyaments de Grau, dels quals es pot consultar la informació al web de la Facultat de Filologia. El Departament de Filologia Llatina hi participa en la docència amb les assignatures següents: