Arqueologia

El Grau d'Arqueologia té com a objectiu proporcionar coneixements del passat de la humanitat, des dels seus orígens durant la prehistòria fins als grans imperis, l'etapa medieval i industrial, o les cultures contemporànies. Es pot trobar més informació sobre aquest grau al web de la Facultat de Geografia i Història.

El Departament de Filologia Llatina participa en la docència del Grau d'Arqueologia amb la impartició de les assignatures següents: