Comunicació i Indústries Culturals

El Grau de Comunicació i Indústries Culturals té com a objectiu fomentar la capacitat crítica, analítica i reflexiva del fet comunicatiu en relació amb un coneixement humanístic, artístic i tècnic de les formes, processos i tendències dels diferents tipus de comunicació (oral, escrita, visual, audiovisual i multimèdia). Es pot consultar més informació sobre aquest grau al web de la Facultat de Filologia.

El Departament de Filologia Llatina participa en la docència del Grau de Comunicació i Indústries Culturals amb la impartició de les assignatures següents: