Grado

El departamento de Filología Latina participa en la docencia de distintos Grados.

Curso 2019-2020
Estudios Asignatura Grupo Días Horas Curso Período Profesor Programa
Filologia Clàssica Civilització romana G1 DL-DM 12.30-14/12.30-14.30 4 Q2 Esperança Borrell Vidal
Filologia Clàssica Del llatí vulgar a les llengües romàniques G1 L-X 14.30-16/14.30-16.30 3 Q2 Esperança Borrell Vidal
Filologia Clàssica Fonts per a la història i civilització de Roma G1 L-X 16-17.30/16.30-18.30 4 Q1 Adolfo Egea Carrasco
Filologia Clàssica Gramàtica llatina I G1 M-J 8-9.30/8-10 2 Q1 Esther Artigas Álvarez
Filologia Clàssica Gramàtica llatina II G1 M-J 8-9.30/8-10 2 Q2 Laura Cabré Lunas
Filologia Clàssica Gramàtica llatina III G1 L-X 9.30-11/10-12 4 Q1 Pere J. Quetglas Nicolau
Filologia Clàssica Història i mètodes de la filologia clàssica G1 M-J 9.30-11/10-12 4 Q2 Pere Fàbregas Salis
Filologia Clàssica Historiografia llatina G1 L-X 12.30-14/12.30-14.30 4 Q1 Jaume Juan Castelló
Filologia Clàssica Indoeuropeu I G1 M-J 14.30-16/14.30-16.30 3 Q2 Mariona Vernet Pons
Altres Filologies Introducció a la retòrica i estilística llatines G1 M-J 8-9.30/8-10 3 Q1 Glòria Torres Asensio
Altres Filologies Introducció a la retòrica i estilística llatines G2 M-J 14.30-16/14.30-16.30 3 Q1 Alejandra de Riquer Permanyer
Altres Filologies Introducció a la retòrica i estilística llatines G3 M-J 19.30-21 3 Q1 [pendiente]
Altres Filologies Literatura G3 M-J 8-9.30/8-10 1 Q1 Glòria Torres Asensio
Estudis Literaris Literatura clàssica G1 L-X 11-12.30/12-14 2 Q1 Javier Velaza Frías
Estudis Literaris Literatura clàssica G2 L-X 17.30-19/18.30-20.30 1 Q1 Xavier Espluga
Filologia Clàssica Literatura llatina d'època imperial G1 L-X 19-20.30/19-21 3 Q1 Xavier Espluga
Filologia Clàssica Literatura llatina d'època imperial G1 M-J 11-12.30/12-14 2 Q2 Adolfo Egea Carrasco
Filologia Clàssica Literatura llatina d'època republicana G1 M-J 9.30-11/10-12 2 Q2 Alba Dominguez Carceller
Arqueologia Llatí GA DJ-DV 8-9.30 1 Q2 Alejandra Guzmán Almagro
Arqueologia Llatí GB DJ-DV 11-12.30 1 Q2 Alejandra Guzmán Almagro
Filologia Clàssica Llatí I G1 L-X 9.30-11/10-12 1 Q1 Lambert Ferreres Pérez
Altres Filologies Llatí I G2 L-X 9.30-11/10-12 1 Q1 Mariona Vernet Pons
Altres Filologies Llatí I G3 L-X 9.30-11/10-12 1 Q1 Bartomeu Obrador Cursach
Altres Filologies Llatí I G4 M-J 9.30-11/10-12 1 Q1 Pere Fàbregas Salis
Altres Filologies Llatí I G5 M-J 9.30-11/10-12 1 Q1 Anahí Alvarez Aguado
Altres Filologies Llatí I G6 M-J 9.30-11/10-12 1 Q1 Salvador Iranzo Abellán
Altres Filologies Llatí I G7 DL-DM 19-20.30/19-21 1 Q1 Carles Múrcia Sànchez
Filologia Clàssica Llatí I G8 M-J 16-17.30/16.30-18.30 1 Q1 Salvador Iranzo Abellán
Altres Filologies Llatí I G9 M-J 16-17.30/16.30-18.30 1 Q1 Pere Fàbregas Salis
Filologia Clàssica Llatí II G1 M-J 9.30-11/10-12 1 Q2 Jaume Juan Castelló
Filologia Clàssica Llengua llatina G1 M-J 8-9.30/8-10 1 Q2 Esperança Borrell Vidal
Filologia Clàssica Llengua llatina G2 M-J 10-11.30 1 Q2 Laura Cabré Lunas
Filologia Clàssica Poesia dramàtica llatina G1 L-X 11-12.30/12-14 4 Q2 Esther Artigas Álvarez
Filologia Clàssica Poesia èpica llatina G1 M-J 9.30-11/10-12 2 Q1 Alejandra Guzmán Almagro
Filologia Clàssica Poesia lírica llatina G1 M-J 17.30-19/18.30-20.30 3 Q2 Laura Cabré Lunas
Filologia Clàssica Prosa clàssica llatina I G1 L-X 11-12.30/12-14 2 Q2 Lambert Ferreres Pérez
Filologia Clàssica Prosa clàssica llatina II G1 M-J 17.30-19/18.30-20.30 3 Q1 Esperança Borrell Vidal
Comunicació i Indústries Culturals Teoria i història de la comunicació G1 L-X 11-12.30/12-14 1 Q1 Laura Cabré Lunas
Comunicació i Indústries Culturals Teoria i història de la comunicació G2 L-X 17.30-19/18.30-20.30 1 Q1 Ignasi Xavier Adiego Lajara
Filologia Clàssica Treball de grau G2 3 Q2 José Luis Vidal Pérez
Filologia Clàssica Treball de grau H2 3 Q2 José Luis Vidal Pérez