Aproximació a l'estudi del lèxic d'origen germànic en els textos llatins altomedievals de Catalunya ("A-B")

Español
Autor: 
Jaime Moya, Joan Maria
Director: 
Dr. Pere J. Quetglas Nicolau
Año de finalización: 
2009