Mòdul 4 - Camp literari i camp intel·lectual a Barcelona II (la República i la Guerra Civil)

Objectius: 

Reflexió, documentació i anàlisi sobre el camp literari i el camp intel·lectual durant el període de a República i la Guerra Civil, dos processos històrics que polaritzen la història intel·lectual de Barcelona i que marquen un punt d’inflexió de consideració ineludible per als períodes posteriors.

Continguts: 
  • Polítiques i processos ideològics i culturals (1931-1939).
  • Història del camp literari a Barcelona (1931-1939).
  • Història del camp intel·lectual (1931-1939).
  • Periodisme i literatura.
  • Guerra i literatura a Barcelona.
  • Posicionaments intel·lectuals i polarització política.
  • Representació literària de la vida quotidiana a la Barcelona dels anys 30.

Seminari La República i les Lletres Professorat: Bernat Padró

Seminari La Batalla dels Intel·lectuals. Professorat: Teresa Rosell

Seminari (transversal M4 / M5) Mercè Rodoreda Professorat: Neus Penalba. (No s’imparteix en 2017-2018)

Seminaris

La República i les Lletres (1931-1936)

Professorat: 
Bernat Padró

La segona República espanyola coincideix amb alguns dels principals fets històrics europeus: com ara l’ascens del feixisme i del nazisme i la consolidació del totalitarisme soviètic. Barcelona esdevé, des de la proclamació de la República, un sismògraf de les diferents tensions que acabaran determinant l’esclat de la Guerra civil. En el pla intern, significa la consolidació de Barcelona com a capital d’un àmbit polític profundament diferenciat de l’espanyol, però que encara s’hi ha de debatre necessàriament no només en termes culturals i nacionals, sinó també ideològics. El paper dels escriptors i intel·lectuals, que van coincidir en aquells anys en la dedicació generalitzada al periodisme, van fer de la premsa barcelonina d’aquells anys un espai d’anàlisi d’una gran lucidesa i qualitat, però també de grans disputes que marquen una gran tensió en una de les èpoques més brillants de la nostra cultura lletrada.

La batalla dels intel·lectuals (1936-1939)

Professorat: 
Teresa Rosell

Aquest seminari es planteja l’estudi del corpus literari marcat per la crisi de la República i la Guerra Civil. Els fets d’Octubre i l’esclat de la Guerra Civil constitueixen fites que van tenir els seus efectes en el camp intel·lectual barceloní, intensament polititzat, amb esdeveniments excepcionals com els Congressos internacionals d’Escriptors per a la Defensa de la Cultura (1935 i 1937), amb posicionaments en un i l’altre bàndol dels diferents escriptors i intel·lectuals, i amb una excepcional producció de literatura de guerra, i una gran confiança en el paper de la cultura com una més de les actuacions imprescindibles en la contesa.