Andrés, Joan

Aspectes biogràfics: 

Joan Andrés i Morell (Planes de la Baronia 1740-Roma 1817) fou un jesuïta il•lustrat. El 1754 va ingressar a la Companyia de Jesús, sent ordenat sacerdot el 1763. Un any després va entrar a formar part del professorat de la Universitat de Gandia com a catedràtic de retòrica i de poesia. Amb l’expulsió de l’ordre el 1767, hagué de fugir a Itàlia, on escriví la major part de les seves obres. L'obra més important és Dell'origine, progressi, e stato attuale d'ogni Letteratura (1782-1799). [Per a més informació biogràfica veure: AULLÓN DE HARO, Pedro. «Estudio preliminar». A: ANDRÉS I MORELL, Joan. Origen, progresos y estado actual de toda la literatura. Madrid. Verbum, 1997, vol. 1, pàg. CLVI-CLXVI].