Ballot, Josep Pau

Aspectes biogràfics: 

Josep Pau Ballot (Barcelona, 1747-1821), catedràtic de retòrica, intervingué probablement en la polèmica sobre la llengua catalana apareguda a les pàgines del Diario de Barcelona durant el 1796. Fruit d’aquest debat lingüístic, publicà la seva Gramática i apologia de la llengua catalana, en dues edicions diferents. Fou membre de la RABLB en els darrers anys de la seva vida.