Bisbe i Vidal, Fructuós

Aspectes biogràfics: 

Jurista català, relacionat amb els jesuïtes i molt proper a les autoritats eclesiàstiques de la Barcelona de l'època. Va ser nomenat Prefecte dels seglars  de Barcelona el 28 d'abril de 1613.