Boïl, Carles

Aspectes biogràfics: 

Carles Boïl (València, 1577-1617), fill de Valerià Boïl, va ser membre de la noblesa i va ocupar un lloc destacat en la vida cultural de la societat valenciana del tombant de segle. Va ingressar a l'Acadèmia dels Nocturns l'any 1592 i va fundar l'Acadèmia dels Adorants l'any 1599. La seva poesia es va recollir en diverses antologies i en el volum poètic Segunda parte de la Silva de los versos y loas de Lisandro (1600). És autor d'una única obra dramàtica, El marido asegurado, que va aparèixer, precedida del poema preceptiu A un licenciado que deseaba hacer comedias i d'una lloa dedicada a les dames de València, dins la recopilació de comèdies d'autors valencians Norte de la poesía española (1616).