Crespí de Borja, Lluís

Aspectes biogràfics: 

Lluís Crespí de Borja (València, 1607-Novés, Madrid, 1663), teòleg i predicador cèlebre, va ser bisbe d’Oriola i de Plasència. Personatge influent de la València del segle XVII, com il·lustra la biografia apologètica de Tomás de la Resurrección (1676). Va realitzar diverses ambaixades a Roma. En el moment de publicar el sermó era paborde de l’Església metropolitana de València.