Dessí, Joan

Aspectes biogràfics: 
Joan Dessí i Queixalòs (Tortosa, 1549-1614), prevere i pintor, continuà el taller pictòric familiar amb son germà Vicent i gaudí de benifets eclesiàstics a Tortosa. En l'àmbit literari, participà a la justa poètica en honor de sant Ramon de Penyafort a Barcelona (1601); publicà diversos poemes laudatoris als llibres dels seus col·legues (Onofre Manescal, Jeroni d’Heredia, Blai Verdú, Jaume Rebullosa), i un plec solt poètic: Canción a la devoción del padre mosén Francisco Gerónimo Simón (València, 1612). La seva gran obra fou la traducció del francès al castellà de La semaine (1578), de Guillaume Salluste Du Bartas, autèntic best-seller paneuropeu del moment.