Autors de poètiques

Nomordenació descendent Biografia
Escolano, Gaspar Gaspar Escolano (València, 1560-1619), teòleg i cronista del Regne de València, autor de la Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia (1610-1611) i  ...
Eura, Agustí Agustí Eura (Barcelona 1684 – Orense 1763). ...
Falcó, Jaume Miquel Falcó i Castell, Jaume Miquel (Castelló de la Plana 1634-?) Mestre de gramàtica de l’estudi de Castelló. ...
Fèlix Torres i Amat Fèlix Torres i Amat (Sallent, 1772-Madrid, 1847), eclesiàstic i erudit il•lustrat, fou catedràtic de filosofia al seminari de Tarragona i bisbe d’Astorga. ...
Ferreras, Ignasi Ignasi Ferreres (? ...
Fontanella, Francesc Barcelona (1622) – Perpinyà (1682/83). Poeta i dramaturg. ...
Galès, Jerònima “El impressor” signa la carta-pròleg de l’edició del Carlo famoso, publicada “en casa de Joan Mey”, la qual cosa ha fet que s’atribuís automàticament a Joan Mey, tant en catàlegs antics co ...
Gil Polo, Gaspar País Valencià (segle XVI) Poeta i novel•lista. La seva vida és poc documentada. La seva obra cabdal és Diana enamorada (V 1564), una continuació de la Diana de Jorge de Montemayor.  ...
Julià, Narcís Narcís Julià (Torroella de Montgrí, 1657-Girona, 1705). Assolí el grau de doctor en Teologia a Girona, abans de 1681. ...
La Figuera, Gaspar de

Pàgines