Autors de poètiques

Nomordenació descendent Biografia
Masdéu i de Montero, Joan Francesc de (Palerm 1744 - València 1817) Jesuïta, a Catalunya (1759). Exiliat a Itàlia (1767-1789), estudià dret a Bolònia. Retornà definitivament el 1815 i ensenyà humanitats al col•legi de València. ...
Mateu i Sans, Llorenç València (1618-1680), ciutadà honrat. Va ser un funcionari important de l'administració central: primer com a jutge a València i, després, com a alcalde de casa i cort a Madrid. ...
Mey, Felip Felip Mey (València, -1612), humanista i impressor, fill de l’impressor Joan Mey, de 1577 a 1586 s’establí a Tarragona al servei d’Antoni Agustín; va ser catedràtic de prosòdia i de gramàtica grega ...
Milà, Lluís del (VALÈNCIA, v.1500-v.1561). Músic, poeta i prosista. ...
Morell, Josep  ...
Morlà, Pere Jacint Pere Jacint Morlà (València, †  ...
Navarro i Antic, Josep Josep Navarro i Antic (Tortosa, 1739 - 1795), doctor en teologia, seguí la carrera eclesiàstica a la diòcesi, on fou rector d'Arnes, obtingué una canongia, la dignitat de prior major (1776) i exerc ...
Novell i Borràs, Francesc Francesc Novell i Borràs (segle XVII – XVIII), historiador, fou zelador de la RABLB l’any 1778. ...
Novella, Francesc Francesc Novella (València, 1589-1645), prevere, deixeble de Vicent Blai Garcia, va esdevenir catedràtic de retòrica a la Universitat de València el 1615. ...
Núñez, Pere Joan Pere Joan Núñez (València, 1528/1529-1602), nebot de Jeroni Núñez, senyor de Sempere i regent del Consell d'Aragó, va estudiar arts a la Universitat de València (1543-1546) i va amplia ...

Pàgines