torrent
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 25 (pàgina 1 de 2)
Text Llengua o varietatordenació descendent
Por San Vicente, ya el sol baña los torrentes castellà
Pasión descubierta, / agua a torrentes castellà

Vent de ponent, no omple el sac, ni baixen els torrents

català
A darrera el vent, sona el torrent català
A darrera el vent, canta el torrent català
Si la lluna fa bassetes, aigua per les torrentetes català
Cel a cabassets, pluja a torrentets català
Sant Vicenç | trau la boira del torrent | i hi fica el vent català
Si el pigot canta pels alts, [/] plourà; [/] si canta pels torrents, [/] farà vent català
Sant Vicent treu la broma del torrent i hi fica el vent català
Després del ponent, | ronca el torrent català
De ponent, no hi corre torrent, | i si hi corre, corre violent català
Per sant Vicenç | el sol ja baixa pels torrents; | i on no hi baixarà, | casa no hi vagis a plantar; | i si ho fas, | malalt estaràs català
Per sant Vicenç | el sol ja baixa pels torrents; | per la Mare de Déu del Candeler, | mal va l'obac que no en té; | i allí on no n'hi ha, no hi vagis a habitar català
Per sant Vicenç, | entra el sol pels torrents; | allà on no hi vol entrar, | no t'hi vagis a moblar català
Per sant Vicenç | lo sol entra per les obagues i pels torrents; | allà on no tocarà, | ni hort ni vinya hi vulguis plantar català
Per sant Vicenç | el sol toca pels torrents; | i allí on no hi tocarà, | casa ni hort hi vagis a parar català
Per sant Vicenç | el sol entra pels torrents; | i al que no hi entrarà, | blat no hi haurà català
Per sant Vicenç | fuig la boira del torrent | i s'hi posa el vent català
Per Sant Vicenç, el sol toca pels torrents català

Pàgines