bon temps
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 201 - 220 de 1802 (pàgina 11 de 91)
Text Llengua o varietatordenació ascendent
Dai sa die de sanctu Mattìu, ogni animale torrat biu sard
Sa tonca cantat, tempus bonu faghet sard
Chelu ruju 'e mare [/] bae massaiu ad arare; [/] Arias rujas de sole [/] prepara linna pastore sard

Un'ora 'd bon temp e' suga la strê

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)
Candilora, Candilora o che neva o che pióva, da l'invéran a sén fóra romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)
Setembar e utobar cun dal bel giurnedi [/] temp ad fe dal scampagnedi romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)
La bura, e' srèn a la campagna e la néva a la muntagna romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)
La burasca ch'la ven da e' mer [/] e srenl'ha da purter; [/] mo s'la ven pu da la valona [/] la porta stason bona [/] e s'la ven pu da la bura [/] la porta de'fredd a la sicura romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

Par San Bandet la rundanena ins e' tett

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

Par Sant'Agnes la luserta pr'e'paes

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

Quand che canta e' méral a sén fura de l'invéran

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

Quand che e' dè 'd San FranƷesch bël l'è, e' cuntadén u s'ha da aligrê

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)
Abrìl quand e' pianz e quand e' rid romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

E' dè 'd San Michíl s'l' è bon temp, i puret i starà aligrament

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

A la nota ad Sant'Apulinêra u s'avéja i rundòn

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

A i dù o a i trì d'abrìl e' cóch l'ha da vinì, a j òt s' u n'è vnù l'è còt

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

Se sta bon e' dè 'd San Gall u s' somna neca al val

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

E' dè Mêrtir se bon e' farà, quaranta dè e' starà; se cativ par quaranta dè e' piuvarà

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

Arguêrdat da un bon znêr ch'u t'farà pianzar a fabrêr

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

S'l'è bël e' prem e e' sgond, / l'è bël tot e' mes tond

romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

Pàgines