mal temps
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 141 - 160 de 1399 (pàgina 8 de 70)
Text Llengua o varietatordenació ascendent
Bella chalanda, trid mais. [/] Trida chalanda, bel mais romanx (retoromànic de Suïssa)
Bell'oliva, trida pasqua romanx (retoromànic de Suïssa)

Artg la sera fa lera

romanx (retoromànic de Suïssa)
Scha las muntanellas van bod a dormir, schi vaine bod inviern romanx (retoromànic de Suïssa)
Scha la muaglia müja la damaun, vegna trid'ora romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha'l nübel va in Samagnun, pigl'il chapè bun; [/] cur cha'l va in Uina, mett'il chapè sün pigna romanx (retoromànic de Suïssa)
A San Martin scha l'or'ais trida, [/] schi d'inviern ais bod la vgnüda romanx (retoromànic de Suïssa)
Scha'l Piz Tschütt['] ais chapütschà, [/] lavur'in presch'e va a chà romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha la fuora [sic, por foura] da Scuol ais s-chüra, vaine trid romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur il Fora ho üna bindera, do que vent o trid'ora romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha la fuora [sic, por foura] da Cumar Barla vain s-chüra, vaine trid'ora romanx (retoromànic de Suïssa)
Cotschen della dumang vala betg igls fers d'en tgang romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha'l cuc chanta davo Singion, nu vain ün bon on romanx (retoromànic de Suïssa)
Vain il vent da cajo sü [/] schi il taimp as tira sü. [/] Vain el inveza giò per val [/] schi sgür cha'l s'müd'in mal romanx (retoromànic de Suïssa)
Bel San Jachen, trid avuost romanx (retoromànic de Suïssa)
La tschiera da Rims significha trid taimp romanx (retoromànic de Suïssa)
Veias mo adatg, cura ch'il Scopi [/] Tilla neutier capetsch, ne metta si tschupi romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha Lunghin ho sü la chapütscha, [/] metta davent la fotsch e piglia'l rastè romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur chi fan pan vi'l Resch, vaine trid romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur il vent vegn de Bernina, metta il chapè sün pignau; [/] cur il vent vegn da Tavò, metta il chapè sül cho romanx (retoromànic de Suïssa)

Pàgines