Cando ablanda a area da plaia, sinal de mal tempo
Llengua o varietat: 
Traducció Literal: 

Cuando ablanda la arena de la playa, señal de mal tiempo

Glosa: 

Cuando la arena está blanda, señal de mar picada

Saralegui ["Refranero español náutico y meteorológico", 1917] recoge, como de Sada, el mismo en castellano.

Comentaris: 

En gallego normativo, abranda y praia, respectivamente. Cf. el refrán homólogo en castellano: Cuando la arena está blanda, señal de mar picada (localizado en Sada; léase la glosa).

Categorització
Àmbit temàtic general: 
Fonts
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)
Autor Títol Edició A la font
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Lloc d'edició:
Santiago de Compostela
Data de publicació:
2003
Pàgina:
493
Núm. refrany:
12797
Volum:
5