Quouro la luno fa rodo, [/] O vènt o brodo
Llengua o varietat: 
Traducció Literal: 

Cuando la luna hace cerco, [/] O viento o barro

Glosa: 
Comentaris: 

En grafía normativa: Quora la luna fa ròda, [/] O vènt o bròda. Mistral no etiqueta este refrán, pero define el lexema brodo como "boue, fange, à Nice" (s. v. brodo). Habrá que entender, pues, que dicho refrán es de la región de Niza.

Categorització
Fonts
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)
Autor Títol Edició A la font
MISTRAL, Frédéric Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français [2 vols.] Editorial:
Édition du centenaire sous la direction de V. Tuby, Slatkine, Édition de l’Unicorne
Lloc d'edició:
Genève – Paris
Data de publicació:
1979 [1878-1886]
Pàgina:
378
Sub voce:
brodo
Volum:
I