faces
General Subject Area category: 

Proverbs Sheets

Displaying 21 - 40 of 68 (page 2 of 4)
Textsort ascending Language or variety
Marzo, marcero: por la mañana cara de perro[,] y por la tarde todo un caballero Castilian (Spanish)
Marzo pelarzo, á mañán cara de risa, ár [sic] doce cara de raíña e á noite corta coma unha fouciña Galician
Marzo marzoso: pola mañán cara de porco, polo serán cara de verán Galician
Marzo marzán: [/] pola mañán, cara de can [/] a mediodía mellor o facía [/] e ó serán parece verán Galician
Marzo marzán, pola mañán cara de risa e pola tarde cara de can Galician
Marzo marzán, pola mañá cara de can, e á tarde un gran barrigán Galician
Marzo marzán, o día cara de rosa, a noite cara de can Galician
Marzo marzán, cara de can Galician
Marzo marzán, cara de can, farrapo de neve e espiga de pan Galician
Marzo marzán, á mañá cara de can, a mediodía ronca a vella i á noite morre a ovella Galician
Marzo marzán, á mañá cara de can, á mediodía cara de forno e á noite cara de lobo Galician
Marzo marzal, pola mañá cara de rosa e pola tarde de can Galician
Marzo marzal, pola mañá cara de rosa e pola noite de can Galician
Marzo marzal, pola mañá cara de can; ás doce millor o faría e pola tarde como si fora vrao Galician
Marzo marsal, pola mañán cara de can e polas dose Xan barrighán Galician
Marzo margazán, cara de can Galician
Marzo marcián, pola mañá cariña de rosa e pola tarde cara de can Galician
Marzo marcián, cara [de] can Galician
Marzo marcero, por la mañana rostro de perro, por la tarde valiente mancebo Castilian (Spanish)
Marzo marceiro, pola mañán cariña de rosa e pola noite cara de can Galician

Pages