sowing, seed
General Subject Area category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1 - 20 of 87 (page 1 of 5)
Text Language or varietysort descending
Cuando la ñieblina va del monte pal mar, unce los güés y ponte a sembrar, y cuando la ñieblina va del mar pal monte[,] desunce los gües [sic] y mételos ena corte Asturian
Heladas en marzo, favorecen los sembrados Castilian (Spanish)
Para la buena sementera, por San Bartolomé las aguas primeras Castilian (Spanish)
A la primera agua de octubre, siembra y cubre Castilian (Spanish)
En lloviendo por los Santos, siembra, aunque sea en un canto Castilian (Spanish)
Por San Vicente, toda el agua es simiente Castilian (Spanish)
En seco o en mojado, por San Lucas ten sembrado Castilian (Spanish)

Si en marzo oyes tronar, siembra en alto el garbanzal

Castilian (Spanish)
En eixut o en mullat, per Sant Lluc tingues sembrat Catalan
Per Sant Lluc | sembra, pagès, mullat o eixut Catalan
Pel bon sementer, per Sant Bartomeu l’aigua primer Catalan
Aigua de febrer, | bona per al sementer Catalan
Aigua de març, | herba als sembrats Catalan
Abril mullat, | mal per a l'hort, bé per al sembrat Catalan
Aigua de maig, | mala pels sembrats Catalan
Si la mar fa olor de llevor, | tot el dia següent bon llevantó Catalan
Qui sembra en sec i en moll [/] tot l'any va amb el sac a coll Catalan
Sembri qui vulgui en sequedat [/] i jo que pugui regar Catalan
Si al dia u d'agost hi ha aigualera, la sementera arriba més aviat Catalan
Quan la grua va al castanyar, [/] gafa el parell i posa't a sembrar; [/] quan la grua ve del castanyar, [/] gafa la podadora i vés-te'n a podar Catalan

Pages