ice, frost
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 301 - 320 of 518 (page 16 of 26)
Textsort descending Language or variety
Xaneiro xeadeiro, marzo airoso, abril chuviñoso, maio pardo e san Juan claro valen máis cás mulas i o carro Galician
Xaneiro xeadeiro Galician
Xaneiro xiadeiro e febreiro unha raza de sol e outra de bulleiro Galician
Xaneiro xiadeiro e quece o sol en calquera regueiro Galician
Xaneiro xiadeiro nunca fixo bon medeiro Galician
Xaneiro xiadeiro, febreiro chuviñeiro Galician
Xaneiro xiadeiro, febreiro quere corre-lo vougueiro, marzo espigarzo, en abril espigas mil, maio pardo, san Juan claro valen máis có boi i o carro Galician
Xaneiro xiadeiro, febreiro [amoroso], marzo chuvioso, maio pardo e san Juan claro, valen máis que o rei mailo carro Galician
Xaneiro xiadeiro, ferbeiro navadeiro, marzo ventoso e abril chuvioso e o maio inda a vella queima o tallo Galician
Xaneiro xiadeiro, frebeiro mite o obreiro, antes pró cabo que pró primeiro Galician
Xaneiro xiadeiro, marzo espigardo/amoroso, abril chuviñoso, un maio pardo i un san Juan claro, vale máis este ano que as mulas i o carro Galician
Xaneiro xiadeiro, mitá xiadeiro e mitá peliqueiro Galician
Xaneiro xiadeiro; febreiro carniceiro/verceiro; marzo iguarzo, igual a noute có día e o pan có chaguarzo; abriles ie caballeros poucos son buenos Galician
Xaneiro xieiro, en febreiro en cada rego o seu regueiro, marzo ventoso, abril chuvioso, maio pardo e san Juan claro valen máis que canto levas tu no teu carro Galician
Xeada na lama, chuvia na cama Galician
Xeada no lodo, neve hasta o codo Galician
Xelaes de marzo[,] nieve n'abril Asturian
Xelao encima llovío, vuelve la burra al trigo Asturian
Xelar y nublar, siñal de nevar Asturian
Xelare ya anublare señal de nevare Leonese

Pages