ice, frost
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 101 - 120 of 518 (page 6 of 26)
Text Language or varietysort ascending
Con xaneiro xeadeiro, febreiro nevareiro, marzo sollarzo, abril mollado, maio pardo, san Juan claro valen máis que tus mulas y tu carro Galician
Xiada de xaneiro, neve de febreiro, trebón de marzal, chuvia de abril e ventisca de maio, ano cabal che traio Galician
Xeada na lama, chuvia na cama Galician
As xeadas de xaneiro comen máis que Madrid e Toledo Galician
Xaneiro xeadeiro mexoulle na barba ó mariñeiro Galician
Os nabos e os peixes no tempo da xeada crecen Galician
Xunta de gatos, señal de xeada Galician
En xaneiro, xear Galician
Xaneiro xiadeiro, febreiro quere corre-lo vougueiro, marzo espigarzo, en abril espigas mil, maio pardo, san Juan claro valen máis có boi i o carro Galician
Cando Deus dá a anada[,] non a tolle chuvia nin xeada Galician
Cavamento e barbexar, antes que comence a xiar Galician
Nadal mollado, xaneiro xiado... ¡coidado... coidado! Galician
Cantas néboas en marzo, tantas xeadas en maio Galician
Xaneiro xeadeiro, febreiro nevadeiro, marzo airoso, abril chuvinoso e maio florido i hermoso Galician
Xaneiro xeadeiro, frebeiro amoroso, marzo ventoso, abril chuvioso, maio pardo e san Juan claro valen máis cás mulas i o carro Galician
Xiada nas covas, vento sul por arróas Galician
En xaneiro xea moito; en chegando marzo, calma un pouco Galician
Xaneiro xeadeiro, febreiro amoroso, marzo ventoso, abril chuvioso, maio pardo e san Juan claro, valen máis que un carro de ouro Galician
Xaneiro xiadeiro nunca fixo bon medeiro Galician
Ano de xeadas, ano de nevadas Galician

Pages