Do un ó doce chuvia copiosa pra todos resulta peligrosa
Language or variety: 
Literal translation: 

Del uno al doce lluvia copiosa para todos resulta peligrosa

Gloss: 

Lo trae en el mes de setiembre.

Comments: 

En gallego normativo, para y perigosa. La fuente propone una variante para esta paremia, aparecida en O Gaiteiro de Lugo, 1960: Do un ó doce pra ninguén a chuvia é doce. De acuerdo con la glosa, asignamos "1 de septiembre" y "12 de septiembre".

Categorization
Meteorology: 
General Subject Area: 
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
161
Proverb number:
3806
Volume:
5