El ponent | va deixar morir sa mare de talent
Language or variety: 
Literal translation: 

El poniente | dejó morir a su madre de hambre

Gloss: 

Talent aquí significa 'gana, fam'. Perjudica molt les collites a causa de la seva secor [...] (Sanchis (1952: 62)

[Indica] la mala fama que té el vent ponentí i en general les coses que vénen d'occident. (DCVB, s. v. ponent)

Comments: 

Así, en Sanchis (1952: 62). En el DCVB (s. v. ponent), con coma en lugar de la barra vertical. En Gomis (1998: 102): Lo ponent [/] va deixar morir la seva mare de talent (localizado en Espinavessa).

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
  • Territory:

    Cabanelles, L'Alt Empordà [El Alto Ampurdán], Girona [Gerona], Catalonia, Spain.

Sources
Displaying 1 - 3 of 3 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
SANCHIS GUARNER, Manuel Els vents segons la cultura popular Editorial:
Barcino
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1952
Page:
62
Proverb number:
278
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/] Editorial:
Moll
Place of edition:
Palma de Mallorca
Publication date:
1930-1962
Page:
739
Sub voce:
ponent
Proverb number:
a)
Volume:
VIII
GOMIS i MESTRE, Cels [Edició notablement augmentada amb gran nombre de confrontacions a cura de Cels GOMIS i SERDAÑONS] Meteorologia i agricultura populars. Recull d'aforismes, modismes, creences i supersticions referents a la meteorologia i a l'agricultura a l'entorn dels anys 1864 a 1915 Editorial:
Alta Fulla
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1998
Page:
102