Todos Santos anuncia con verdá o que pode vir por Navidá
Language or variety: 
Literal translation: 

Todos [los] Santos anuncia con verdad lo que puede venir por Navidad

Comments: 

En gallego normativo, verdade y Nadal, en lugar de verdá y Navidá. Vázquez Saco (2003: 753) ofrece además esta variante: Santos, ben ou mal, conta o que será Nadal; a la que adjudicamos ficha propia. Santos puede referirse al día 1 de noviembre, Todos los Santos, o, con mucha frecuencia, al mes de noviembre en su conjunto.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
753
Proverb number:
20096
Volume:
5