A Proba de Burón

Territorio: 

A Fonsagrada, Lugo, Galicia, España.

Tipo de localización: 
Localización puntual